Öppettider Hemköp


Hemköp är ett dagligvaruföretag inom Axfoodkoncernen med butiker över hela landet. Ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljö och hållbarhetsfrågor är en del av den dagliga verksamheten.

Hemköps och Axfoods arbete utgår från FNs definition av hållbar utveckling, ”En utveckling som tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”.

 
Hemköp Huvudkontor
HEMVÄRNSGATAN 9
17154 SOLNA
  08-553 99 900