Öppettider Nordea


Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa, med ett börsvärde på cirka 28 md euro, en balansomslutning på 709 md euro och en kärnprimärkapitalrelation på 11,8 procent.

Nordea har en ledande ställning inom såväl Corporate Merchant Banking som Retail Banking och Private Banking. Nordea är också Nordens största liv- och pensionsbolag.

Med cirka 1 400 kontor, kundcenter i alla nordiska länder och en mycket konkurrenskraftig e-bankverksamhet har Nordea det största distributionsnätet i Norden och Östersjöregionen.

Nordea har den största kundbasen bland alla finanskoncerner i Norden, med cirka 11 miljoner kunder i Norden och på de nya europeiska marknaderna, varav 10,5 miljoner är privatkunder som ingår i fördelsprogrammet och 0,5 miljoner är aktiva företagskunder.

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare.

Nordea Huvudkontor
Hamng. 10
11147 Stockholm
  0771-22 44 88